Filtrele

27 sonuç bulundu.

 1. Kaşkay Türklerinin Dili
 2. Çuvaş Türkçesi Grameri
 3. Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi Üzerine Denemeler (Fiil)
 4. Karay Türklerinin Dili: Troki Diyalekti
 5. Kırım Karaycasının Katık Mecuması: Meti̇n-Sözlük-Dizin
 6. Yabancı Ağızlı Konuşma Bozukluklarına Reddiye
 7. Türkiye Türkçesi Ve Tatar Türkçesinin Karşılaştırmalı Söz Dizimi
 8. Bugünkü Tatar Türkçesi Söz Yapımı
 9. Dîvânu Lugati’t Türk’e Göre Xı. Yüzyıl Türk Lehçe Bilgisi
 10. Kırgız Türkçesinde Tasvir Fiilleri
 11. Kafkasya’da Kültürel Etkileşim
 12. İlm-İ Sarf-I Türkî