Filtrele

142 sonuç bulundu.

 1. Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler
 2. Kuzey Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler
 3. Türkiye Türkçesi Ve Tatar Türkçesinin Karşılaştırmalı Söz Dizimi
 4. Âşık Şeref Taşlıova’dan Derlenen Halk Hikâyeleri
 5. Dehnâme
 6. Bugünkü Tatar Türkçesi Söz Yapımı
 7. Dîvânu Lugati’t Türk’e Göre Xı. Yüzyıl Türk Lehçe Bilgisi
 8. Makaleler III: Çağdaş Türk Dilleri
 9. Makaleler I: Altayistik
 10. Ankara Örneğinde Ağızların Belgelenmesi : İnceleme-Meti̇nler-Sözlük
 11. Kısas-I Enbiya
 12. Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri: Ahmet Metin Ve Şirzat