Filtrele

141 sonuç bulundu.

 1. Saha (Yakut) Halk Edebiyatı Örnekleri
 2. Altın Ordu, Kırım Ve Kazan Sahasına Ait Yarlık Ve Bitiklerin Dil Ve Üslup İncelemesi: İnceleme-Metin-Tercüme-Notlar-Dizin-Tıpkıbasım
 3. Anadolu Ağızlarında İsim Çekim (Hâl) Ekleri
 4. Keban, Baskil Ve Ağın Yöresi Ağızları
 5. Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde Fiil
 6. Uygur Ve Özbek Türkçelerinde Fiil
 7. Âşıkların Diliyle Cumhuriyet
 8. Hârezmli Hâfız’ın Divanı: İnceleme-Metin-Tıpkıbasım
 9. Burhân-I Katı
 10. Türkiye Türkçesi Ve Özbek Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırılması
 11. Revnak-I Bustan
 12. Diyarbakır İli Çüngüş Ve Çermik Yöresi Ağzı: Dil İncelemesi, Metinler, Sözlük