Filtrele

141 sonuç bulundu.

 1. Aybastı Ağzı: İnceleme-Metin-Sözlük
 2. Dedem Qorqud'un Dilinden Sazımın Sözü I
 3. Dedem Qorqud'un Dilinden Sazımın Sözü Iı
 4. Dedem Qorqud'un Dilinden Qardaş Andı I
 5. Dedem Qorqud'un Dilinden Qardaş Andı Iı
 6. İki Dilin Karşılaştırılması
 7. İkinci Seneye Mahsus Mufassal Yeni Sarf-I Osmânî
 8. Kıpçak Türkçesi Sözlüğü
 9. Ed-Dürretü’l-Mudiyye Fi’l-Lügati’t-Türkiyye
 10. Türkçe Sözlük’ün Ters Dizimi
 11. Elazığ Yöresi Söz Varlığı
 12. A. Dilâçar Dil Yazıları