Filtrele

141 sonuç bulundu.

 1. Kumuk Ve Balkar Söz Notları
 2. Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulma Denemesi
 3. Karakalpak Türkçesi Grameri
 4. Tabiatnâme
 5. Tercüme-İ İbtidânâme
 6. Şeyh-Zâde Atâyî Dîvân
 7. Dîvân (Ivaz Paşa Oğlu Atâyî)
 8. Serayî Divan (Notlandırılmış Metin-İnceleme)
 9. Karaycanın Karşılaştırmalı Grameri Fonetik-Morfoloji (Kırım Ağzı Esasında)
 10. Kırgız Destanları 16 Bagış Destanı
 11. Müntahab-I Şifâ
 12. Mantık-I Esrâr