Birinci Dünya Savaşı'ndan Türkiye Cumhuriyeti'nin İlanına Kadar Burdur Ve Çevresi (Olaylar, İz Bırakanlar, Burdurlular)