Çin Kaynaklarında Türkler (Han Hanedanı Tarihinde Batı Bölgeleri)

ISBN: 9789751617071 ― 2012 ― İnceleme-Araştırma Türk Tarih Kurumu