Elazığ Ve Yöresi Ağızlarından Derlemeler I

Kitap Özeti

Özet

ISBN: 9789751657206 ― 1994 ― Ağız Türk Dil Kurumu