Erzincan Ve Yöresi Ağızları : İnceleme-Metinler-Sözlük

Kitap Özeti

Özet

ISBN: 9789751656506 ― 1995 ― Ağız Türk Dil Kurumu