Karaycanın Karşılaştırmalı Grameri Fonetik-Morfoloji (Kırım Ağzı Esasında)

Kitap Özeti

Özet

ISBN: 9789751742186 ― 2019 ― Dil Bilimi Türk Dil Kurumu