Kaşkay Türklerinin Dili

ISBN: 9789751634146 ― 2017 ― Dil Bilimi Türk Dil Kurumu