Osmanlıdan Günümüze Filistin Sempozyumu 28 -29 Kasım 2013, Ankara Bildiriler