Salnamelere Göre Vilâyat-I Sitte'de Dini Ve Etnik Dağılım (1870-1908)