Tarihçe Ve Mimari Özellikleriyle Şanlıurfa Medreseleri

ISBN: 9789751636430 ― 2019 ― İnceleme-Araştırma Türk Tarih Kurumu