Türk Kültür Varlıkları Envanteri Manisa İlçeleri

ISBN: 9789751625953 ― 2013 ― İnceleme-Araştırma Türk Tarih Kurumu