Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri (28-30 Mayıs 2008) Kâşgarlı Mahmud Ve Dönemi

Kitap Özeti

Özet

ISBN: 9789751621825 ― 2009 ― Bildiri Türk Dil Kurumu