XVI. Yüzyılda Divan-I Hümayun Ve Defter Sistemi

ISBN: 9789751633972 ― 2017 ― İnceleme-Araştırma Türk Tarih Kurumu