Yeni Harb Başımıza Tekrar Gelenler: Edirne Harbi, Muhasarası, Esâret Ve Esbâb-I Felâket, Hesyin Cemâl

ISBN: 9789751627285 ― 2014 ― İnceleme-Araştırma Türk Tarih Kurumu